Tag: วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

หน้ากากอนามัย

การใช้หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยช่วยหยุดไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายเชื้อได้ แต่ก็อย่างที่พ่อแม่ผู้ปกครองทราบกันดีว่าการแนะนำให้เด็กสวมหน้ากากนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การสวมหน้ากากอนามัยเพื่อจำกัดเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจายมีในบางประเทศมานานแล้ว แต่หลายๆ ครอบครัวเพิ่งจะรู้จักการสวมหน้ากากอนามัยเป็นครั้งแรกในปี 2563 นี่เอง หากคุณไม่เคยสวมหน้ากากอนามัยมาก่อน คุณน่าจะมีคำถามและข้อสงสัยหลายเรื่อง เราได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดเรื่องหน้ากากอนามัยกับโควิด-19 จากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเรื่องวิธีการสวมและเก็บรักษาหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง และวิธีการแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยให้คนในครอบครัวคุณมาให้คุณแล้ว ทำไมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดหน้า โดยส่วนใหญ่ เชื้อโควิด-19 แพร่กระจายทางละออง ฝอยจากการที่คนพูด ร้องเพลง ...

Read FullRead Full